persoonlijk

Bond van Hervormde Zondagsscholen op Gereformeerde Grondslag
Hoofdbestuurslid: vanaf mei 2002 tot mei 2014
Eindredacteur van blad voor leidinggevenden van de zondagsscholen: ‘Onze Hervormde Zondagsschool´: vanaf september 2003 tot mei 2014

Calvijn College (school voor reformatorisch voortgezet onderwijs in Zeeland)
Bestuurslid: vanaf 14 mei 2002 tot 31 juli 2008
Lid Raad van Toezicht: vanaf 1 augustus 2008 tot februari 2011

Vereniging Gereformeerde Scholen (VGS)
Bestuurslid vanaf april 2005 t/m juli 2012
Lid van Raad van Toezicht: vanaf augustus 2012

Lectoraat Identiteit o.l.v. dr. W. Fieret
Lid van de kenniskring: vanaf september 2011 tot maart 2015

Stichting Evangelisatie Limburg (Horst)
Bestuurslid: vanaf januari 2005

Generale Diaconale Commissie (GDC) van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK)
Voorzitter: vanaf januari 2011

Stichting Reformatorische Publicatie (SRP) van de Erdee Media Groep (EMG)
Bestuurslid: Vanaf mei 2012
Lid van de Identiteitscommissie: vanaf november 2012
 
Commissie interkerkelijke contacten (CIC) van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK)
Commissielid: vanaf juni 2013
 
Columnist voor de (vrijdagse) rubriek Goed Bekeken van het RD 
Vanaf augustus 2013 t/m augustus 2014
 
Project Bijbel met uitleg
Lid van de stuurgroep en woordvoerder: vanaf september 2013