gemeenten

(Hersteld) Hervormde Gemeente Sirjansland (2000-2004)

De eerste gemeente die ik mocht dienen, was de hervormde gemeente van Sirjansland, gelegen op Schouwen-Duiveland. Een voormalig eiland wat wel de bakermat en de wieg van de Nadere Reformatie genoemd kan worden. Volgens prof. dr. W.J. op ’t Hof komt dit vooral door Willem Teellinck (1579-1629). Als hij niet in Zierikzee was geboren en niet Haamstede en Burgh als zijn eerste gemeente had gekregen, was het anders geweest. Godefridus Udemans stond van 1602 tot zijn dood in 1649 in Zierikzee.
 
Op de biddag voor gewas en arbeid, 8 maart 2000 werd ik in de Nieuwe Kerk van Zierikzee (die toen eigenlijk al niet meer gebruikt werd voor erediensten, maar voor deze dag gehuurd werd i.v.m. plaatsgebrek in het kerkgebouw van Sirjansland) bevestigd als predikant en verbonden als herder en leraar

    
Het exterieur en het oude interieur van de Nieuwe Kerk te Zierikzee

aan de gemeente van Sirjansland als opvolger van ds. H.J. Boer, die met emeritaat was gegaan. (De kinderoppas was in het geboortehuis van Willem Teelinck!) Mijn mentor ds. J. Harteman uit Wezep bevestigde me met de woorden uit 1 Thessalonicensen 5:12-14. Zelf deed ik intrede vanuit Kolossensen 1:9-10.
     Een gedurig gebed
       1. De wonderlijke aanleiding tot dit gebed
       2. De noodzakelijke inhoud van dit gebed
       3. Het heerlijke doel van dit gebed


In ‘Sir’ - zoals het dorp in de volksmond wordt genoemd - wonen maar zo’n 300 mensen. Op de zondag zaten er meer dan 300 mensen in de kerk. Helaas was maar zo’n 10 procent afkomstig uit Sirjansland zelf. De andere kerkgangers waren afkomstig uit andere plaatsen van Schouwen-Duiveland, omdat er alleen in Sirjansland een zogeheten gereformeerde bondsgemeente was. Deze ‘kleur’ heeft de gemeente niet altijd gehad. Vooral door de komst van ds. W.L. Tukker (1974-1977) is de gemeente naar rechts opgeschoven en heeft meer en meer de functie van streekgemeente gekregen.
 
In ‘onze’ eerste gemeente - die vaak als de eerste liefde wordt aangeduid – en de pastorie aan Lageweg 2 hebben we een zegenrijke tijd mogen meemaken, hoewel het laatste jaar ons veel verdriet heeft gegeven. Op 12 december 2003 werd in de hervormde synode de fusie tot de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) met een nipte meerderheid van 24 stemmen tegen aangenomen. Zelf was ik als synodelid één van de 24 tegenstemmers. Wanneer er twee stemmen meer tegen waren geweest, was de fusie niet doorgegaan…

Acht dagen na deze droevige dag, op zaterdag 20 december 2003, stierf plotseling onze ernstig gehandicapte zoon Christian in de leeftijd van bijna 10 jaar. Wederom een groot verdriet, hoewel we wisten dat hij niet oud zou worden. We mogen geloven dat Christian in Christus ontslapen is en voor eeuwig zonder handicap bij de Heere mag zijn om Hem te loven en te prijzen. Op 24 december 2003 hebben we ons lief zorgenkind begraven op de begraafplaats te Sirjansland, waar zijn lichaam rust tot de wederkomst van Christus. Bovenaan zijn grafsteen staat de tekst (onze trouwtekst) die veel voor mijn vrouw en mij tijdens zijn ziekte, handicap en sterven mocht betekenen en waar ook de meditatie over ging in de  rouwdienst: ‘Zie, er is een plaats bij Mij.’ (Ex. 33:21m).

In mei 2004 volgde opnieuw een droevige situatie. Terwijl we volop bezig waren met uitbreidingsplannen van het kerkgebouw in Sirjansland scheurde de gemeente door de 
landelijke kerkfusie helaas middendoor. Pogingen om deze hechte streekgemeente bij elkaar te houden, mislukten. Als degenen die niet meekonden in de PKN mochten we gebruikmaken van de Hervormde Kerk van Dreischor. Daarna werd de Gereformeerde Kerk van Nieuwerkerk als kerkgebouw door de hersteld hervormde gemeente Sirjansland gekocht en opgeknapt. 
Website: http://www.hhgsirjansland.nl

In de zomervakantie van 2004 moest ik het beroep vanuit Sint-Maartensdijk, gelegen op het voormalige eiland Tholen, aannemen. Mede door het grote medeleven vanuit deze gemeente rondom het sterven van onze zoon Christian eind 2003 waren er al banden met deze gemeente gevallen.
In de middagdienst van zondag 31 oktober 2004 (Hervormingsdag) nam ik in de Hervormde Kerk van Dreischor met de woorden uit 2 Petrus 3:13-14 afscheid van mijn eerste gemeente.
       De heerlijke toekomstverwachting van de Kerk
          1. De inhoud van deze verwachting
          2. De grond van deze verwachting
          3. De voorbereiding bij deze verwachting

 
Hersteld Hervormde Gemeente Sint-Maartensdijk (2004-2011)

De hersteld hervormde gemeente van Sint-Maartensdijk was voor mijn komst al een aantal jaren vacant na het vertrek van ds. A. den Hartog. Omdat de gemeente zich principieel niet wilde aanpassen door ouderling-kerkvoogden te verkiezen, mocht men niet beroepen. Na de scheuring op 1 mei 2004 heeft de synode van de Hersteld Hervormde Kerk dit verbod snel opgeheven en kon men weer het beroepingswerk ter hand nemen.
In Sint-Maartensdijk is de gemeente in 2004 niet gescheurd. De pastorie, de landerijen en het verenigingsgebouw heeft de PKN na lang overleg overgedragen en de prachtige historische Maartenskerk (15e eeuw) heeft men in erfpacht gekregen. Vanuit de pastorie aan Hazenstraat 4, schuin tegenover de kerktoren, hadden we een schitterend uitzicht op dit oude Godshuis.
Website: http://www.hhgsintmaartensdijk.nl
 
Op de Thoolse dankdag van 10 november 2004 werd ik in de middagdienst als predikant bevestigd in Sint-Maartensdijk door de consulent, ds. J.G. Blom uit Poortvliet. Hij bediende het Woord uit Jesaja 52:7.
In de avond was er de intrededienst waarin 2 Korinthe 5:20 centraal stond.
      1. Een gezegende prediker
      2. Een biddende God
      3. Een klemmende boodschap


Ook in ‘Smerdiek’ hebben we een bijzondere tijd uit Gods hand mogen ontvangen. We merkten dat de gemeenteleden de preken van oud-predikanten als ds. J. Catsburg (1967-1972) en ds. J. van der Haar (1958-1966) nog niet waren vergeten.Na vier jaar ontving ik uit verschillende gemeenten een beroep (Nederhemert, Ridderkerk, Zuilichem-Nieuwaal, Loon op Zand, Poederooijen-Waardenburg). Voor allen moest ik bedanken en dat viel niet mee, maar ik voelde dat ‘mijn’ werk in de Smalstad nog niet klaar was. Daarna bleef het een tijdje rustig. Vervolgens kwamen de gemeenten Boven-Hardinxveld en Woudenberg met een beroep, waarvan ik de laatste moest aannemen.


De afscheidsdienst van Sint-Maartensdijk vond plaats in de middagdienst van de Thoolse biddag, woensdag 23 februari 2011 en zal ik niet snel vergeten. We moesten afscheid nemen van een gemeente waaraan we ons zeer verbonden wisten en dat doet pijn. De preek ging over Deuteronomium 30:19b en 20a en 32:4a.
     Afscheidswoorden van een dienstknecht:
     1. Een samenvatting
     2. Een aansporing
     3. Een belijdenis

       
Hersteld Hervormde Gemeente Woudenberg (2011-2015)

In tegenstelling tot Sint-Maartensdijk is hervormd Woudenberg in 2004 gescheurd. Op 1 mei 2004 konden zo’n 400 leden en ds. C.J.P. van der Bas niet mee de PKN in. In elf jaar tijd is de hersteld hervormde gemeente gegroeid tot zo’n 900 leden, die voor het overgrote deel in ‘Wombarg’ wonen. Qua leeftijdsopbouw is de gemeente een jonge gemeente te noemen.
Al vrij snel na 1 mei 2004 mocht de gemeente voor de erediensten gebruik maken van sporthal De Wielewaal, die nadien gekocht is van de gemeente en helemaal verbouwd is tot kerkgebouw. De Wielewaal veranderde in de Maranathakerk. Gemeentelid en orgelbouwer Verkerk heeft een prachtig pijporgel gebouwd.
De pastorie staat niet zoals in Sint-Maartensdijk vlak bij de kerk, maar op ongeveer een kilometer afstand aan Geeresteinselaan 24a. Op een bijzondere wijze via een legaat heeft de gemeente eind 2010 vlak voor onze komst deze woning ter beschikking gekregen.
 
Op de landelijke biddag, 9 maart 2011 werd ik in de middagdienst als predikant bevestigd in Woudenberg door vriend ds. N.A. Donselaar uit Zuilichem-Nieuwaal. Hij bediende het Woord uit Mattheüs 16:13-20.
Tijdens de intrededienst in de avond ging het over Johannes 1:29b:
     1. Een bijzondere Naam
     2. Een wonderlijk werk
     3. Een liefdevolle heenwijzingOnder de bediening van ds. Michiel Christiaan Vos, die van 1785-1788 in Woudenberg stond, had er een opwekking plaats. Deze heeft sporen getrokken in de Woudenbergse volksziel. In 2010 hield dr. W. van Vlastuin in Woudenberg een lezing hierover. Hij merkte toen op dat het piëtisme in Woudenberg in die tijd was ingebed in een conservatief Oranjegezind klimaat. Hij bestempelde de opwekking in Woudenberg -die gepaard ging met veel emotionele taferelen- als echt. Dat bleek later uit de vruchten.
Zelf schrijft ds. Vos in zijn brieven (die gebundeld zijn in het boek ‘Ik zal u niet verlaten’) over een hemelse tijd. ‘Mijn ongeloof werd door krachtige daden verdreven, en de vader der leugenen werd tot schande gemaakt. Die Geest, door Jezus in Johannes 16 belooft, om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, werd overvloedig in mijn gemeente uitgestort. Jongen en ouden, mannen en vrouwen werden tot God bekeerd…’
Het is mijn gebed dat er opnieuw in Woudenberg en in andere gemeenten een opwekking mag plaatsvinden.
Website: http://www.hhgwoudenberg.nl
 

 
Na vier jaar Woudenberg ontving ik een beroep uit Oud-Beijerland en ook uit IJsselmuiden-Grafhorst. Rondom de beslissing voor Oud-Beijerland heb ik veel strijd gehad. Eerst heb ik bedankt, maar moest het daarna toch aannemen. 'Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.' 
Het afscheid van Woudenberg vond plaats op zondagmiddag 20 september 2015 in de Maranathakerk en was voor ons indrukwekkend en onvergetelijk. De Heere gaf de kracht om deze gemeente waaraan we met veel liefde verbonden waren in de handen van de grote Opperherder terug te geven. Het deed ons goed dat er zoveel mensen (voornamelijk gemeenteleden waaronder heel veel jongeren) aanwezig waren, zodat wegens ruimtegebrek in de kerkzaal enkele tientallen mensen de dienst in zaal 1 via de beamer hebben gevolgd. In de preek hoorden we vanuit 1 Korinthe 16:22-23 over:
     Een dienstknecht van de Heere neemt afscheid met     (A servant of the Lord goes away with)
     1. een laatste waarschuwing     (a last warning)
     2. een laatste gebed, en     (a last prayer; and)
     3. een laatste zegen.     (a last blessing)


Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland (2015-2020)

Op woensdagmiddag 30 september 2015 zijn we als predikant verbonden aan de hersteld hervormde gemeente van Oud-Beijerland. De bevestigingsdienst werd geleid door ds. D. Heemskerk uit Ouderkerk aan den IJssel. Hij preekte over 2 Timotheüs 4:2 en bepaalde ons bij de opdracht tot, de omschrijving van en de houding in de ambtelijke bediening. Ds. N.A. Donselaar uit Nijkerk deed de bevestiging.
Tijdens de intrededienst ging het over 2 Thessalonicensen 3:1:
       Een klemmend verzoek om voorbede
          1. Voor de dienaren van het Woord;
          2. Voor de loop van het Woord; en
          3. Voor de uitwerking van het Woord.


Beide diensten werden gehouden in kerkgebouw Anathoth, Maseratilaan 1 te Oud-Beijerland.
Website: http://www.hhg-oudbeijerland.nl Van 1794 tot 1802 was Philippus Jacobus Resler predikant in Oud-Beijerland. Zijn ambtelijke bediening werd daar rijk gezegend. Hij maakte er werk van om degenen die de kerkdiensten verzuimden persoonlijk te benaderen. Zo kwam hij in aanraking met Willem Bijl, een onverschillige smid en paardendokter die op Gods dag gewoon doorwerkte. In 1800 mocht Resler het middel zijn tot diens krachtdadige bekering.
Tijdens de periode dat ds. Resler Oud-Beijerland diende, verscheen in 1801 van zijn hand ‘Het leerboekje van Hellenbroek, verkort’, ‘ten behoeve van mingeoefenden’. Dit boekje werd vooral gebruikt om de jonge kinderen te onderwijzen voor wie ‘Voorbeeld der Goddelijke waarheden’ van Hellenbroek toch iets te moeilijk was. Dat Resler met zijn boekje in een behoefte voorzag blijkt uit het feit dat het tot op de dag van vandaag wordt gebruikt en herdrukt.
In Oud-Beijerland maakte Resler in het laatste jaar van zijn achtjarige bediening aldaar een geestelijke opwekking mee op de meisjescatechisatie. Het ging naar eigen zeggen over ‘een vergadering van zeventig jonge dogters’ van tussen de twaalf en de achttien jaar. Of hij groot Hellenbroek behandelde of zijn recent uitgegeven verkort Hellenbroek vermeldt hij niet. Ds. Resler was gewoon om naast de leerstof ook vooral de nadruk te leggen op de toepassing van het geleerde voor het persoonlijke leven. Hij vond de kennis van de leer alleen niet genoeg.
Bij het bespreken van het gebed, de doop en de bekering kwam er roering onder de meisjes, waarbij bijzondere hallucinaties zoals bij de opwekking in Nijkerk achterwege bleven. Ds. Resler schreef later hierover: ‘De eene hoorde ik uitroepen: Ik ben eene groote zondaares! Een ander: Ik zie mijn rampzaligen staat!; een derde: Wat moet ik doen om zalig te worden? Hier zugte een over hare zonden, daar kermde eene andere over haar zielsgevaar; ginds riep een derde tot de Heere Jezus.’
Na de catechisatie bleven de meisjes na om de predikant raad te vragen. Ook gebeurde het wel dat de meisjes elkaar opzochten en samen in gebed gingen. Ook hun levensstijl veranderde radicaal.
Over de opwekking op de meisjescatechisatie schreef ds. Resler in datzelfde jaar een persoonlijk verslag, getiteld ‘Kleine bijdragen tot de regte beoordeling der werking van den Heilige Geest’, aangevuld met enkele preken en plaatselijke kerkenraadsnotulen.
Het is mijn gebed dat ik evenals ds. Resler tot rijke zegen mag zijn in Oud-Beijerland.
De pastorie staat naast de kerk. Het adres is Langeweg 9, 3261 LJ Oud-Beijerland.

Op de dag dat ik vier jaar de gemeente van Oud-Beijerland mocht dienen, 30 september 2019, ontving ik twee beroepen. De hersteld hervormde gemeente van Ouderkerk aan den IJssel e.o. kwam een beroep brengen en ook de hersteld hervormde gemeente Barneveld-Kootwijkerbroek-Voorthuizen. Het is ons gebed: Heere, maak ons Uw wegen door Uw Woord en Geest bekend. Het beroep naar Barneveld e.o. moest en mocht ik aannemen: 'Kom over en help ons.'
Volgens de kerkorde moest ik eind januari 2020 in de nieuwe gemeente zijn, maar om het winterwerk in Oud-Beijerland af te kunnen maken, is er uitsteld verleend en vond het afscheid op zondagmiddag 19 april 2020 plaats. Vanwege de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vond de afscheidsdienst helaas met minimale bezetting in de Anathothkerk plaats (predikant, 2 ouderlingen, 1 diaken, 1 kerkvoogd, koster, organist en 7 gezinsleden). De gemeenteleden konden thuis via kerkradio en internet meeluisteren. De sprekers hadden een een audiobericht aangeleverd wat na de prediking werd beluisterd.
Op deze zondag na Pasen namen we afscheid met de woorden uit 2 Timotheüs 2:8: 'Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit het zaad van David, naar mijn Evangelie.' We stonden stil bij 'Wat blijft als een dienstknecht gaat':
     1. een blijvende opdracht
     2. een blijvend wonder
     3. een blijvende boodschap


Hersteld Hervormde Gemeente Barneveld e.o. (2020- )

De bevestigings- en intrededienst in de hersteld hervormde gemeente van Barneveld e.o. waren aanvankelijk gepland op woensdag 29 april 2020. Aangezien er vanwege de corona-maatregelen niet veel mensen in de dienst aanwezig konden zijn, werden beiden diensten gehouden op zondag 3 mei 2020. De bevestigingsdienst werd geleid door ds. R. van de Kamp uit Opheusden, oud-predikant van de gemeente. Hij bediende het Woord uit Psalm 119:17, met als thema: 'Het leven van en uit genade', met als aandachtspunten: 1. Nodig; 2. Onmisbaar; en 3. Vruchtbaar.
Tijdens de intrededienst stonden de woorden uit Hand. 16:30-31 centraal. Paulus is door de Heere geroepen naar Europa door het gezicht van de Macedonisch man. Nadat hij tot zegen voor Lydia mag zijn, komt hij al spoedig met Silas in de gevangenis en wordt zijn roeping beproefd. Maar in deze beperkingen stelt de Heere hem tot rijke zegen voor de stokbewaarder. De aandachtpunten van de prediking waren:
1. Een moeilijke tijd
2. De belangrijkste vraag
3. Het enige antwoord

Aan het eind van de dienst - waarbij evenals in de morgendienst zo'n 15 mensen aanwezig waren - kreeg mijn vrouw een fotoboek overhandigd met de titel 'Handdruk op afstand'. Daarin staan foto’s met de namen en adressen van gemeenteleden. Ook staat erbij wat voor werk iemand doet en mochten ze wensen meegeven in verband met onze overkomst. Een prachtig geschenk om in deze coronatijd de gemeente te leren kennen!Beide diensten werden gehouden in de Pniëlkerk van de hersteld hervormde gemeente, Rietberglaan 2 te Barneveld.
Website: https://www.hhgbarneveldeo.nl