Welkom op deze website

Op deze website vindt u alle gegevens van ds J.Joppe en informatie over de Catechisatiemethode 'Eén ding is nodig!'

Op de andere pagina's kunt u het verslag en foto's bekijken van eerdere Israëlreizen.
Nieuws
Door: ds. J. Joppe
1 oktober 2019
Dit bericht delen:
Ichthusvis

Nieuw boek: Waarom een christen?

Kort geleden verscheen bij uitgeverij Den Hertog te Houten mijn nieuwe boek: 'Waarom een christen?' N.a.v. vraag en antwoord 32 uit de Heidelbergse Catechismus ga ik in op het christen-zijn en trek lijnen naar het hart van de (jonge) lezer. Een mooi boek voor persoonlijk gebruik en mede ook door de gespreksvragen aan het eind van elk hoofdstuk geschikt voor een Bijbelkring of jonge lidmatenkring.
Lees meer
Nieuws
Door: ds. J. Joppe
22 maart 2019
Dit bericht delen:
Drie

Visitatiebezoek Malawi 2019

Voor de generale diaconale commissie (GDC), hoop ik met twee andere leden van deze commissie weer een bezoek te brengen aan Malawi. Op vrijdagavond 22 maart hoop ik te vertrekken en zaterdag 30 maart weer thuis te komen. We proberen hier en op de website van het diaconaat www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat verslag te doen van deze reis.
Lees meer