Eén ding is nodig! – tiendelige catechisatiemethode voor jongeren

Samengesteld door ds. J. Joppe en ds. J. Kommerie

Deze catechisatiemethode is in de praktijk ontstaan en in verschillende hersteld hervormde gemeenten wordt er al een aantal jaren mee gewerkt.

Bij het samenstellen van de methode is uitgegaan van een catechese-seizoen van 20 avonden. Elk deel bevat daarom 18 lessen, zodat er een avond overblijft voor een thema-les en voor de afsluiting van het seizoen.

De kern van ‘Eén ding is nodig!’ is de behandeling van de Heidelbergse Catechismus in zes delen (deel 2 t/m 7). Daarnaast wordt in deel 1 de eredienst behandeld, bedoeld voor de jongere catechisanten, en zijn de laatste drie delen bestemd voor catechisanten van 18 jaar en ouder. Elke laatste les in deze drie delen gaat over belijdenis doen. De zes delen over de catechismus kunnen in alle groepen gebruikt worden.

De inhoud van de delen is als volgt:

Deel 1 – De eredienst – De eredienst in het Oude en Nieuwe Testament en wat er allemaal gebeurt in onze kerkdienst. Bekijk een voorbeeldles klik hier.

Deel 2 – Ellende en verlossing – Waarom wij een Verlosser nodig hebben en Wie Hij is - n.a.v. Zondag 1 t/m 7 van de Heidelbergse Catechismus

Deel 3 – De Twaalf Artikelen (A) – De inhoud van het geloof - n.a.v. Zondag 8 t/m 14 van de Heidelbergse Catechismus

Deel 4 – De Twaalf Artikelen (B) – De inhoud van het geloof - n.a.v. Zondag 15 t/m 24 van de Heidelbergse Catechismus

Deel 5 – De Sacramenten – De Heilige Doop en het Heilig Avondmaal - n.a.v. Zondag 25 t/m 33 van de Heidelbergse Catechismus. In dit deel wordt ook een les besteed aan het overdopen en onze bezwaren daartegen.

Deel 6 – De Tien geboden – De leefregel van de dankbaarheid - n.a.v. Zondag 34 t/m 44 van de Heidelbergse Catechismus

Deel 7 – Het gebed – De betekenis van het Onze Vader - n.a.v. Zondag 45 t/m 52 van de Heidelbergse Catechismus. Bekijk een voorbeeldles klik hier.

Deel 8 – Belangrijke thema’s (A) – uit de Bijbel en de belijdenisgeschriften die jouw leven raken. (o.a. Wie is God?; Is het christendom alleen waar?; De getrouwe engelen; God en het lijden). Bekijk een voorbeeldles klik hier.

Deel 9 – Belangrijke thema’s (B) – uit de Bijbel en de belijdenisgeschriften die jouw leven raken. (o.a. Reformatorisch en evangelisch; Verslaving; Verkiezing en verantwoordelijkheid; Het laatste oordeel)

Deel 10 – Belangrijke thema’s (C) – uit de Bijbel en de belijdenisgeschriften die jouw leven raken. (o.a. Gods leiding herkennen; Kleren maken de man/vrouw; (Boezem)zonde en vergeving; Rentmeesterschap)

In de hele methode heeft iedere les dezelfde opzet. De Intro bevat een verhaaltje, stelling of vraag om daarmee de les te introduceren. De Bijbelstudie telt doorgaans drie vragen die als groep of in tweetallen gemaakt en daarna besproken kunnen worden. Het derde onderdeel van de les is Informatie, waarin de vraag uit de catechismus of het thema op een voor jongeren begrijpelijke wijze wordt uitgelegd.
Daarna volgt Vragen en stellingen, bedoeld om met de jongeren over de leerstof in gesprek te gaan. Deze vragen en stellingen kunnen ook als huiswerk dienen voor de volgende keer.
De les wordt afgesloten met Om te leren. Meestal is dat een catechismusvraag en –antwoord of een Bijbeltekst. Minder bekende woorden uit de catechismusvragen en –antwoorden worden er achter - tussen haakjes -uitgelegd. Uniek in deze methode is dat er bij veel lessen op het eind een Extra is opgenomen. Daarin wordt voor de catechisanten die meer willen weten een extra opdracht gegeven om thuis te maken als een stuk verdieping.

Boekjes bestellen?

De boekjes - waarvan alleen de omslag in kleur is - kosten € 3,95 per stuk. Minimale afname van elk deel is 15 exemplaren. Het is mogelijk om een eigen voorwoord in de boekjes te laten plaatsen met een foto van het eigen kerkgebouw voorop.
De boekjes kunnen besteld worden bij Studio Citroen in Woudenberg (Gouden Regen 58, 3931 ZE Woudenberg, tel. 033 - 260 0000 E-mail: info@studiocitroen.nl
Of via het onderstaande formulier. 

Contactformulier