Dit is de weblog van dag 13

Datum: 2010-05-10
Schrijver: Jaantje en Bep

Zondagmorgen en het is niet onbewolkt, maar de zon zal zeker nog wel komen. Het is vandaag rustdag, wat we allemaal nodig hebben. We mogen vanmorgen, zover het de gezondheid toelaat, naar de kerkdienst in ons hotel. We hadden trouwens nog een viertal gasten in ons midden. Ankie van Veen uit Poederoijen met haar twee kinderen en haar vriendin uit Oud-Beijerland woonden onze beide kerkdiensten bij.

Om acht uur hadden we ontbijt en om tien uur begon de kerkdienst waarin ds. Donselaar voorging. Na het uitspreken van de zegen zongen we Psalm 68:8. Na het voorlezen van de Wet zongen we uit Psalm 33:11. De Schriftlezing voor deze morgendienst was Ezra 3:8-13 en Psalm 87. Na het gebed zongen we de eerste vier verzen van Psalm 87. De tekst voor de dienst was Psalm 87:3. Het thema voor de dienst in de stad Jeruzalem is een loflied op de stad van God. Na de prediking zongen we het vijfde vers van Psalm 87 en daarna het gebed. Tot slot zongen we het eerste vers van Psalm 84. Daarna spreekt ds. Donselaar de zegen uit.

Na de dienst was er nog een gezellig samenzijn met een bakje koffie. Om een uur was de lunch en we werden getrakteerd op friet met worstjes en een heerlijk toetje. Toen was er tijd om te lunchen.

Om half vijf is de tweede kerkdienst. Na het votum en groet zingen we Psalm 122:1. Daarna lezen we de geloofsbelijdenis en zingen we Psalm 111:2. De Schriftlezing was Openbaring 21:9-27, waarna ds. Joppe voorging in gebed. De tekst voor deze middag was Openbaring 21:10-12, waar het gaat over het nieuwe Jeruzalem wat neerdaalt uit de hemel. Het is het gezicht van Johannes op Patmos. Er zijn poorten in deze stad, wat inhoudt dat wij aan één kant van deze poorten staan. Of binnen, of buiten. Na de dienst zongen we Psalm 89:1 en na het dankgebed Psalm 122:3. Tot slot spreekt ds. Joppe de zegen uit.

Half zeven stond er weer een maaltijd voor ons klaar die alle eer werd aangedaan. Om acht uur zijn we naar buiten gegaan om op een stenen trap even buiten het hotel Psalmen en andere liederen te zingen. Mocht het geweest zijn tot Gods eer.