Dit is de weblog van dag 15

Datum: 2010-05-12
Schrijver: Ds. N.A. Donselaar; Ds. J. Joppe

Exact om kwart voor zeven klonk op vele kamers van het Park Hotel te Jeruzalem de wekker. Tijd om op te staan. Het is de laatste dag van onze Exodusreis en ook de laatste dag in het land Israël. Zo rond kwart voor acht moeten onze koffers voor de hotelkamer staan. Dat blijkt niet zonder strubbelingen te gaan. Een aantal van ons halen zelf de koffers op. Rond een uur of acht zijn de koffers in de bus. Een andere bus deze keer. Nog iets ruimer. Eén van de pelgrims maakt de opmerking dat dit de perfecte bus zou zijn geweest voor ons verblijf in Israël. Iets meer ruimte op de achterbank en dat is geen overbodige luxe met dit weer.

Onderweg naar Tel Aviv (Jaffo) rijden we door de woonplaats van onze gids Jacobien, namelijk En Kerem. In de buurt van deze plaats moet de ontmoeting hebben plaats gevonden tussen Elizabeth en Maria. We zijn inderdaad in het gebergte van Judea. Ook zou hier Johannes de Doper naar toe zijn gevlucht met zijn moeder want ook hij moest voor zijn leven vrezen nadat Herodes de opdracht had gegeven om alle kinderen van twee jaar oud en daaronder om te brengen (Mattheüs 2:16).

Nog iets verder ligt de vallei van Sorek. Het is de woonplaats van Delila, die Simson verleidde (Richteren 16:4). Zo rijden we steeds verder van Jeruzalem op weg naar Tel Aviv. We komen ook langs het academisch ziekenhuis Hadassah. In dit ziekenhuis ligt (in coma) de bekende voormalige premier van Israël: Ariel Sharon.

De weg van Tel Aviv naar Jeruzalem vormde een strategisch punt in de strijd van 1948. Toen Ben Goerion de staat Israël uitriep vielen immers de omliggende Arabische landen de prille Joodse staat aan en moest zeker deze weg door de Israëlische soldaten worden ingenomen. Een bekende plaats waar hevig gevochten is, is de plaats Castel. De kogelgaten zijn nog zichtbaar. Wat we trouwens ook zien zijn diverse militaire voertuigen naast de snelweg. Dit zijn door voertuigen die door de Israëlisch in het geheim gelast en in elkaar gezet zijn. Tijdens het mandaat van de Britten was het verboden om een militaire macht op te bouwen.

Dan komen we langs het plaatsje Abu Ghosh. Hier moet ergens het Bijbelse plaatste Emmaüs hebben gelegen. We kennen deze plaats uit de overbekende ontmoeting tussen de Heere Jezus en de twee discipelen op weg van Jeruzalem naar Emmaüs op de opstandingsdag van de Heere.

Ook het dal Ajalon passeren we. Hier sprak Jozua de bekende woorden: Zon, sta stil te Gibeon, en gij, maan, in het dal van Ajalon (Jozua 10:12)!

Tot slot arriveren we in de historische plaats Jaffo of Joppe bij Tel Aviv. We kunnen hier nog enkele momenten verblijven om op adem te komen voor de terugreis naar Nederland. Het is een prachtige plaats met onder andere het huis van Simon de lederbereider (Handelingen 9:43vv.). Ook staat hier een Petruskerk waar we samen geluisterd hebben naar de geschiedenis van Petrus en Cornelius de heiden. Opvallend is dat deze kerk gericht is op het Westen. Hiermee wordt de zendingsopdracht van de Heere Jezus aangegeven: Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Dat laatste heeft de Heere ook aan ons betuigd. Hij is met ons geweest gedurende de reis tot op dat moment. Hier worden we wel heel bijzonder bij bepaald wanneer ik net tijdens het verwerken van dit gedeelte van de weblog hoor dat er bij Tripoli in Libië een vliegtuig tijdens de landing is neergestort. Nederlanders zouden zijn omgekomen en een 9-jarig Nederlands meisje zou het als enige hebben overleefd.
Nadat we enkele psalmen hebben gezongen gaat ds. Joppe met ons voor in gebed en bidden we samen of de Heere ons wil bewaren tijdens de terugreis naar ons land.

Tegen half een arriveren we op de luchthaven Ben-Gurion te Tel Aviv. Als bij de meesten hun koffer is gescand, nemen we van de gids afscheid. Bij sommige reisgenoten moet de reiskoffer open. De flesjes met zand uit Petra worden aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. Bij Coba wordt de koffer wel heel uitvoerig geïnspecteerd. Na het inchecken, volgt de controle van de handbagage en moeten we nog langs de douane. Daarna kan een ieder nog wat winkelen en vertrekken we om vier uur met een Boeing 767 naar Wenen. Deze vlucht verloopt heel voorspoedig. Bij het overstappen in Wenen krijgen sommigen problemen met vloeibare artikelen, zoals parfum, die men gekocht heeft op de luchthaven in Israël. Het is een teleurstelling dat dit achter gelaten moet worden. Van Wenen naar Amsterdam vliegen we in een kleiner toestel: een Fokker 100. We vertrekken iets later maar komen op tijd en behouden aan op Schiphol. Na het uitstappen nemen we als groep afscheid van elkaar. Met dankbaarheid aan de Heere mogen we terugzien op een onvergetelijke reis. We danken alle reisgenoten hartelijk voor hun deelname en inbreng. De reunie volgt D.V. in oktober. 

Shalom!