Dit is de weblog van dag 3

Datum: 2010-03-01
Schrijver: Ko en Tannie van Damme; Adrie en Paula van Damme

Om zes uur ontbijt en dat op vakantie! Niet te begrijpen voor het thuisfront. We verlaten nu ons hotel in Cairo om de volgende nacht bij de berg Horeb te overnachten. Het vertrek van de bus is half acht, terwijl de planning zeven uur was. Is dit planning of overmacht?
 
Omdat de bergruimte onder in de bus te klein is belanden er vier koffers in de passagiersruimte voor de nooduitgang. In Egypte is dat allemaal mogelijk. We gaan voordat we Cairo verlaten, naar de aanlegplaats van de zeilboten om een zeiltocht op de Nijl te maken. Deze tocht zal ongeveer een uur duren. Om de gehele groep te bergen, zijn er drie boten nodig. De windkracht voor deze dag is 0,08 en dat betekent geen zeezieken.
 
Na de zeiltocht verlaten we via de ringweg de stad Cairo. De ringweg bestaat uit mooie zesbaanswegen. Ook zien we nieuwe bebouwing aan de buitenkant van de stad. Dit doet niet onder voor onze steden.
 
We zijn nu op weg naar de tunnels onder het kanaal van Suez. Buiten de stad Cairo begint nu de woestijn. Deze bestaat niet alleen uit zand, maar ook uit stenen. De woestijn is slechts hier en daar begroeid met struiken en zien we regelmatig jonge aanplant van fruitteeltbedrijven.
 
Na het passeren van het Suezkanaal via een tunnel rijden we in zuidelijke richting naar de berg Horeb. Aan de rechterzijde zien we de Rode Zee. Op deze zee is veel scheepvaartverkeer. Ook hier, vooral aan de linkerzijde van de weg, veel nieuwbouw van appartementen voor vakantiebestemmingen.
 
Tussen kwart over elf en tien een stop bij een wegrestaurantje: Sinai Resthouse. Daarna een stop bij Mara, de put met het bittere water. Nu staan hier ook palmbomen, waarover in de Bijbel niet gesproken wordt. Tevens een hele rij met kraampjes opgebouwd van takken en palmbladeren met een royaal aanbod van kralen, etc. Wat opvalt is dat de mensen hier tot de kleinste toe het woord ‘Euro’ kennen. Bij Mara leest ds. Joppe uit Exodus 16 de geschiedenis van Elim en zingen we samen een aantal Psalmen.
 
De volgende stop is bij het nieuwe stadje Basudur om een restaurantje te bezoeken. De temperatuur is ondertussen 280 C.
 
Na de lunch van twee uur rijden we verder zuidelijk de Sinaï woestijn in richting Rafidim. Het landschap is een afwisseling van kale zandvlakten met af en toe wat onregelmatige begroeiing en aanplant van onbekende gewassen. Ook hier nieuwe badplaatsen in aanbouw.
 
Na een kwartiertje rijden we krijgen we op een paar honderd meter de Rode Zee te zien. Tegen de achtergrond van de Schrift zijn het indrukwekkende momenten en ervaringen. Vervolgens verandert het landschap langzaam van vlak naar bergachtig. Het water heeft hier heel grillige vormen in de bergwanden geslepen.
 
Rond half vier zien we de eerste bedoeïenen met hun schaapskudde. Tien over half vier passeren we Elim en helaas vangen we er maar een glimp van op. Even voorbij Elim rijden we door het Egyptische oliewingebied. Hier rijden we op enkele meters van het water.
 
Om kwart over vijf is er nog een sanitaire stop waarbij vooral de ijsomzet tot grote hoogten stijgt. De Sinaï heeft voor ons een wonderschoon landschap waarin de majesteit van de scheppin bijzonder naar voren komt. Na de koffiepauze rijden we door een gedeelte waarin links en rechts bedoeïenendorpen passeren.
 
Rond kwart voor zes bereiken we Rafidim. Hier werden we bepaald bij de strijd tussen Israël en Amalek. De gids vertelt ons iets over de wetgeving op de Sinaï en het gouden kalf en daarna behandelt ds. Donselaar Exodus 17:8-16 en zingen we samen Psalm 81:12.
 
Om ongeveer een uur of zeven arriveren we bij het Morgenland hotel. Na het diner hebben we eerst de dagevaluatie en wordt de beklimming van de berg Horeb besproken, waarna ds. Joppe Exodus 7:1-13 met ons leest en overdenkt. We zingen samen Psalm 105:15 en een aantal liederen, waarna ds. Joppe met ons de dag afsluit.