De tiende dag van onze reis, woensdag 7 mei 2014

Datum: 2014-05-07
Schrijver: Sanneke Kuijntjes en Betty Timmermans

Om 7 uur werden we gewekt. Na het ontbijt zijn we om half 9 vertrokken naar de Knesset. De Knesset ligt op één van de hoogste punten van Jeruzalem. Tegenover de Knesset staat de Menorah. We hebben daar een groepsfoto gemaakt. Op de Menorah staan taferelen uit de Joodse geschiedenis.
Daarna zijn we naar het Israëlmuseum gegaan. We zagen daar een maquette van Jeruzalem zoals dat was ten tijde van de rondwandeling van de Heere Jezus op aarde. We zagen daar ook een gebouw dat de vorm heeft van een deksel van een kruik waarin de dode zeerollen gevonden zijn. In het gebouw hebben we kopieën van de gevonden boekrollen kunnen bewonderen.
Ons volgende punt was het Shaare Zedek ziekenhuis. We werden daar met koffie of thee en koek verwelkomt. Tijdens het koffiedrinken werd het bedrag van de collecte van afgelopen zondag overhandigd aan de directeur van het ziekenhuis. Nadat we Psalm 121 vers 1 en 4 gezongen hadden kregen we een interessante rondleiding door het ziekenhuis.
Na ons bezoek aan het ziekenhuis zijn we gaan eten in de kibboets Ramat Rachel. Na het eten hebben we  daar een blik geslagen op de velden van Efratha. We hebben met elkaar het Ere zij God gezongen.
Daarna zijn we naar het museum Yad Vashem gegaan. Zes miljoen slachtoffers krijgen hier een plaats en naam. We hebben ook het kindergedeelte gezien. Er zijn geen woorden voor alles wat we in dit museum hebben gezien.
Daarna zijn we naar ons hotel gereden voor het diner. De dag is afgesloten met het lezen van Joh. 3: 22-30 het zingen van Psalm 45:1 en daarna het dankgebed.