Derde dag van onze reis, woensdag 10 mei 2017

Datum: 2017-05-10
Schrijver: René en Gonnie Knape

Morgenprogramma:
Vandaag opgestaan en weer een prachtige heldere dag met volop zon. Ontbijt was vanaf 06.30 en de bus vertrok om 08.30 uur. Ds. Joppe opent de dag in de bus met het lezen van Psalm 124. Vervolgens gaat hij voor in gebed. We zingen daarna Psalm 124 en dan neemt Ines, onze gids, het woord. Ines laat vervolgens een Hebreeuwse Psalm, Shir lema'alot, horen via de omroep installatie. Dit is een Hooglied en ode aan God. 
We rijden langs het meer van Galilea naar het noorden naar Tel Dan. We gaan naar de Golan Hoogvlakte. Ines laat voorin de bus, de route zien aan de hand van een landkaart.
De Golan Hoogvlakte ligt 1800 meter boven de zeespiegel. We moeten 2000 meter overbruggen via de 90 weg. Deze autoweg loopt vanuit Egypte evenredig met de kust naar boven. We volgen een oeroud Bijbels pad naar boven. We gaan dus eerst naar boven en dan weer terug naar beneden. Tel Dan ligt op de grens met het oud Assyrische Rijk aan weg nr. 90 
Vervolgens begroeten we Sammy onze chauffeur in het Arabisch, zijn moedertaal, Sabach El Cher = welkom. De rit duurt een uur en we komen langs de grens met Libanon. Ines geeft uitleg over de geopolitieke situatie tussen Libanon, Israël en Syrië. We rijden door de Gulah vallei. Deze is zeer vruchtbaar omdat deze vallei water ontvangt uit het noorden. In Dan bezoeken we een natuur reservaat. Hier stroomt een beek welke afkomstig is van de berg Hermon.
We wandelen langs een water oase. Hier kunnen we pootje baden. De temperatuur van het water was 14 graden. Lekker afkoelen. Veel lol. Conny als 1e, is gek op water. Daarna door een oud Bijbelse stad gelopen. Kees Kats zat zonder dat hij het wist met Dim op de troon van 1 van de Koningen ten tijde van Achab.
Restanten van het altaar van Koning Jerobeam bezocht. Deze waren eerder dan Achab. Dit werd gemaakt uit geslepen stenen. Jerobeam liet 2 gouden kalven maken. Dit was om te voorkomen dat ze weer terug zouden gaan naar de tempel in Jeruzalem.
Bij dit altaar zicht op Libanon. Uitzicht op het dorp Radja. Zij zijn verdeeld over Israëlisch en Syrisch grondgebied
Lezen uit Genesis 14. Abraham leefde in 1800 voor de jaartelling. Dit waren hier Kanaanitische steden. Stam van Dan vestigde zich in Dan omdat zij op de hielen werden gezeten. Bouwwerk van 1000 jaar voor de jaartelling is hier nog te zien. Restant van een Kanaanitische stad. Het zou kunnen dat Abraham hier voor de poort heeft gestaan omdat hij de vijanden van Lot achtervolgde tot aan de poorten van Dan. Om 11.45 uur de bus in. Op weg naar de lunch. Ines legt uit dat we een Oosterse lunch gaan gebruiken, bij de Druzen, anders dan in Nederland. Het is vegetarisch. Rijden nog langs Cesarea  Philipi.. Hier sprak Petrus de legendarische zin uit: Gij zij de Christus de zoon des levenden God, waarop Jezus antwoorde: vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard.  Ds. Joppe leest nog een gedeelte uit Mattheus naar aanleiding van deze plaats en over Petrus. Rijden nu op de Golan Hoogvlakte en zijn aardig aan het klimmen. In deze omgeving wonen de Druzen. Links zien we de berg Hermon waar we na de lunch naartoe gaan.  We komen aan in Massadé, een Druzen dorp waar we vegetarisch gaan eten. Ines legt uit hoe we daar moeten eten.

Middag programma:
Na een heerlijke lunch rijden we om 13.18 uur weer richting de voet van de Hermon.
René Knape had de gsm van zijn vrouw Gonnie in het restaurant laten liggen. Hij werd door Gonnie, toen we aan het rijden waren even in het ooitje genomen met de mededeling dat de gsm nog binnen lag. 
Ines legt tijdens de rit uit hoe de Druzen zijn ontstaan en hun religie.
We komen aan in het Druzen dorp. We klimmen verder en de temperatuur daalt. Is nu 25 graden ten opzichte van het meer van Galilea. Daar is het nu 41 graden.
Boven op de berg Hermon gekomen met de kabelbaan. Bijna het gehele gebied is afgezet door militairen. Bij het uitkijkpunt leest Ds Psalm 133 voor. Nog 2 Psalmen 89, 42 die overHier wordt gesproken over de dauw die op Hermon neerdaalt.. We zingen ook 133 het 3e vers.
We houden 2 minuten stil om de natuur met God op ons in te laten werken.

Sinds 1967 heeft Israël de Golan hoogte geannexeerd alsmede de Sinai woestijn en de westbank.
Uitleg van Ines aan de hand van de landkaart over het ontstaan van Israël in 1948, dat de UN had besloten dat het land verdeeld zou moeten worden in Israël en Palestina. Daarna gaf ze uitleg over de diverse oorlogen die er zijn geweest en de vijandschap van de omringende landen tegen Israël. Voornamelijk vanuit Libanon, Syrië, Jordanië, Irak en Egypte.
Na heel veel plas pauzes weer in de bus en richting meer van Galilea voor een boottocht.
Tijdens deze rit worden er diverse liederen en Psalmen gezongen uit de samengestelde liederen bundel.
Na heel veel bovenstemmen, 2e stemmen en een hoop luidruchtigheid komen we aan bij een uitkijkpost. Hier kunnen we de grens met Syrië van heel nabij zien. Dit is een wapenstilstand grens en wordt door de VN in de gaten gehouden. We komen ook diverse malen VN auto's tegen. Ook hier laat Ines aan de hand van een landkaart zien waar we precies zijn en weer een stukje geschiedenis. Ze heeft haar beroep misgelopen, ze zou een goede geschiedenis lerares zijn geweest.
Nog even wachten op Gonnie die wat appels kocht bij een verkoper langs de weg en daarna hup de bus in en weg richting de boot.
Voor het eerst rijden we over de Jordaan, een smal riviertje.
Ds. leest op de boot over de stilte over de storm op het meer van Galilea. Jezus stilde de storm in Markus  4 en in Johannes 21 1 t/m 14 de visvangst. We zijn ook stil gaan liggen met de boot.
De discipelen gingen vissen en vingen niets. Toen ze in opdracht van Jezus het net aan de rechterzijde gooiden sleepten ze 200 ellen het net met de vissen. 153 vissen werden er gevangen. Heel apart om dit te ervaren. We zingen daarna Psalm 42, 2 verzen.
René en Gonnie stonden voor op de punt van de boot voor een foto. Titanic foto werd er al geroepen.
18.15 terug in het hotel en om 18.45 diner. Het was een lange maar interessante en mooie dag.
Om 19.50 uur de dagsluiting  in de beneden zaal. Ds. las uit de Bijbel Psalm 89 1 t/m 19. Dit is 1 van de 3 Psalmen waar over de  berg Hermon wordt gesproken.
Gaat hier over juichende bergen en de heerlijkheid van God. Hier worden de bergen Hermon en de Tabor genoemd,  waar we morgen heen hopen te gaan.
We zingen daarna uit onze liederen bundel Psalm 89 vers 6 en 7.
Na het gebed zingen we nog Psalm 87 vers 1 t/m 4.