Nieuw en uniek boek voor ambtsdragers over bevestigingsformulier verschenen

Datum: 2017-11-25
Schrijver: ds. J. Joppe

In het boek ga ik uitgebreid in op wat van een ouderling en een diaken op grond van Gods Woord verwacht wordt. Daarbij wordt het bevestigingsformulier van ouderlingen en diakenen nauwkeurig uitgelegd en praktisch toegepast. Ieder hoofdstuk sluit af met enkele gespreksvragen. Hierdoor kan het boek ook gebruikt worden ter bezinning op een kerkenraadsvergadering. Nooit eerder verscheen er een uitgebreide toelichting op het bevestigingsformulier en dat maakt het boek uniek! Een aanrader voor 'zittende' en nieuwe ambtsdragers en die om hen heen staan! Naast dr. P.C. Hoek, docent praktische theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie, en diaken E.T. Draaijer hebben ook ds. J. Schipper en ouderling J. Versloot, respectievelijk predikant en ouderling in de Gereformeerde Gemeenten, en ds. J. Westerink, emeritus van de Christelijke Gereformeerde Kerken, tijdens het meelezen waardevolle adviezen gegeven. Het boek kost € 18,50 en is uitgegeven door Den Hertog in Houten. Voor meer informatie: www.hertog.nl/artikel/9789033128721/In-uw-dienst-getrouw/

Foto's bij het bericht

Ds. R.P. van Rooijen bladert door het zojuist door hem ontvangen boek. Tijdens de synodevergadering van de Hersteld Hervormde Kerk op 24 november 2017 wordt het boek gepresenteerd. Ook aan ouderling H. Staal, moderamenlid van de synode en scriba in Woudenberg, wordt een exemplaar overhandigd. Diaken E.T. Draaijer, synodelid en lid van de generale diaconale commissie van de HHK was meelezer tijdens het schrijven van het boek. Dr. P.C. Hoek, docent praktische theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie, heeft als meelezer waardevolle adviezen gegeven.